Antioksidant fra pille eller mat?

Mer enn halvparten av alle voksne i høyinntektsland spiser i dag antioksidanttilskudd. Vi tar en pille i håp og god tro om å motvirke alderdommens herjinger og forbedre vår helse. For vi har jo lært at antioksidanter er sunt! Og hvis litt er bra, så er vel mer bedre. Eller?

Frie radikaler og antioksidanter

Atomer og molekyler søker stabilitet ved å ha et visst antall parede elektroner i ytterste elektronskall. Dette gjør de ved å få, gi fra seg eller dele elektroner seg i mellom.

Et radikal, ofte kalt et fritt radikal, er et atom eller en gruppe av atomer som har ett eller flere uparede (single) elektroner i ytterste skall (1).  De dannes naturlig når vi puster og gjennom kroppens stoffskifte og er mellomprodukter som er nødvendige i en rekke normale biokjemiske reaksjoner.

Problemene kan oppstå når det blir overskudd av frie radikaler som følge av røyking, forurensning, soleksponering, stress og andre miljøfaktorer.  De frie radikalene er nemlig ekstremt reaktive og «stjeler» raskt elektroner fra andre molekyler for å oppnå stabilitet. Dermed har de skapt et nytt radikal. Og slik fortsetter det til radikalet blir nøytralisert av en antioksidant.

Nøytraliserende antioksidanter

Antioksidantene virker nøytraliserende ved å gi fra seg et elektron til det frie radikalet og reduserer derved dets evne til å skade cellene våre. I sin tur må antioksidantradikalet (som er mye mindre skadelig) regenereres ved å motta et elektron fra en annen antioksidant og slik fortsetter det (2).

Oksidativt stress kan gi sykdom

Ved overskudd av frie radikaler vil kroppen kunne utsettes for oksidativt stress som kan skade våre celler, proteiner, fett og vårt DNA. Dette kan lede videre til (tidlig) aldring og sykdommer som kreft, hjerte-karsykdom, Alzheimer, AMD (aldersbetinget maculadegenerasjon), diabetes m.fl.

Det er her antioksidantene kommer inn, hvor mange av oss går i fella og tenker at mer er bedre enn litt. Hvorfor ikke bare ta en pille mot alt som er ille?

Kroppens eget antioksidantforsvar

Først og fremst. Kroppen har sitt eget antioksidantforsvar. I cellene produseres det både enzymatiske og ikke-enzymatiske antioksidanter og andre komponenter som reduserer oksidativt stress.

Glutation peroksidase (avhengig av selen), superoksid dismutase (avhengig av kobber, sink, selen og mangan), katalase (avhengig av jern) og Q10 er alle viktige i kroppens antioksidantforsvar.

Antioksidanter fra mat

I tillegg til vår egen produksjon får vi rikelig med antioksidanter gjennom maten vi spiser. De mest kjente antioksidantene er vitamin C og E, mineralene, selen og sink og karotenoidet betakaroten som omdannes til vitamin A i kroppen.

Det finnes imidlertid over 100.000 ulike fytokjemikalier (bioaktive planteforbindelser) i frukt, bær, grønnsaker, urter, kaffebønner, frø, nøtter, m.fl. hvor flesteparten av disse virker som antioksidanter.

Frukt og grønt

Når vi spiser grønnsaker, bær og frukter med ulike farger får vi i oss tusenvis ulike antioksidanter. Et typisk kosthold kan inneholde så mye som 25.000 aktive planteforbindelser og man tror at disse i tillegg til å ha mange individuelle funksjoner i kroppen, også har en synergieffekt som er viktig for vår helse. De virker sammen. De er satt sammen i naturens mat av en grunn. Høres det logisk ut?

Når man da velger å trekke ut tre veldig potente antioksidanter og selge det i pilleform. Har man ikke tuklet ganske mye med naturen da? Kan det tenkes at det er mer skadelig enn gagnlig?

Hva sier studiene?

Studier viser at tilskudd av betakaroten og vitamin E øker faren for total dødelighet (3-4). En oversiktsartikkel viser blant annet at tilskudd av betakaroten øker faren for lungekreft, magekreft og total dødelighet (5). Tilskudd av vitamin E er vist å øke faren for prostatakreft og total dødelighet. Selen ble vist å redusere lungekreft i populasjoner med selenmangel, men økte forekomsten i populasjoner med bedre selenstatus.

Andre studier viser at antioksidanttilskudd kan øke risikoen for diabetes, hjerte- og karsykdommer og dødelighet i den generelle populasjonen (6), mens en meta-analyse viser at tilskudd av betakaroten og vitamin E og C ikke har noen effekt på forekomsten av større kardiovaskulære hendelser, hjerteinfarkt, hjerneslag, total død, og hjertedød (7).

Konklusjon ut fra studiene som er gjort

Det kunne vært inkludert mange flere studier i denne artikkelen. Hovedpoenget er at det til nå ikke er funnet bevis for at antioksidanter bør brukes i primær eller sekundær forebygging (8). Ikke bruk tilskudd ukritisk. Det er vist at de kan være skadelige med uønskede konsekvenser for vår helse, spesielt i populasjoner som allerede har et godt kosthold. Den optimale kilden til antioksidanter ser derfor ut til å komme fra kostholdet vårt som inneholder et intrikat nettverk av aktive stoffer vi har bruk for.  

Og godt er det, for ikke bare er det billigere, det smaker da også utrolig mye bedre med frukt og bær enn piller og tabletter!

Kilder

  1. Lobo V, Patil A, Phatak A, Chandra N. Free radicals, antioxidants and functional foods: Impact on human health. Pharmacogn Rev. 2010 Jul;4(8):118-26.
  2. Blomhoff R. Antioksidanter og oksidativt stress. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124:1643 – 5.
  3. Bjelakovic G, Nikolova D, Gluud LL, Simonetti RG, Gluud C. Antioxidant supplements for prevention of mortality in healthy participants and patients with various diseases. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Mar 14;3.
  4. Bjelakovic G, Nikolova D, Gluud C. Meta-regression analyses, meta-analyses, and trial sequential analyses of the effects of supplementation with beta-carotene, vitamin A, and vitamin E singly or in different combinations on all-cause mortality: do we have evidence for lack of harm? PLoS One. 2013 Sep 6;8(9):e74558.
  5. Harvie M. Nutritional supplements and cancer: potential benefits and proven harms. Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2014:e478-86.
  6. Dolora P, Bigagli E, Collins A. Antioxidant vitamins and mineral supplementation, life span expansion and cancer incidence: a critical commentary. Eur J Nutr. 2012 Oct;51(7):769-81. Epub 2012 Jun 9.
  7. Ye Y, Li J, Yuan Z. Effect of antioxidant vitamin supplementation on cardiovascular outcomes: a meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One. 2013;8(2):e56803.
  8. Bjelakovic G, Nikolova D, Gluud C. Antioxidant supplements and mortality. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2014 Jan;17(1):40-4.

Legg inn en kommentar