Stekt laks med agurksalat

Fisk for bedre søvn

Personlig blir jeg alltid trøtt etter å ha spist rød fisk som laks og ørret. Nylig har det kommet en studie som har testet nettopp søvn i forhold til inntak av fet fisk.

Studien som er utført av Hansen og medarbeidere, har sett på effekten fet fisk har på søvn, daglig funksjonsevne, hjerterytme og innhold av vitamin D og omega 3-fettsyrene, EPA og DHA i blodet.

95 mannlige pasienter innlagt på tvungent psykisk helsevern i USA ble randomisert (tilfeldig valgt) til å spise fisk eller være i en kontrollgruppe.

Fiskegruppen fikk laks tre ganger i uken fra september til februar, mens kontrollgruppen ble gitt et alternativt måltid bestående av kjøtt fra kylling, svinekjøtt, oksekjøtt eller tilsvarende.

Søvn (tid for innsovning, søvnkvalitet, faktisk søvnlengde og faktisk våkentid), egenvurdering av søvnkvalitet og funksjonsevne samt vitamin D og omega 3 status ble vurdert både før og etter intervensjonsperioden.

Etter intervensjonsperioden rapporterte gruppen som spiste fisk om bedre daglig funksjonsevne enn kontrollgruppen. Fiskekonsumet gjennom vinteren viste også en effekt på hjerterytmen i hvile og innhold av omega 3 i blodet, men ikke på vitamin D status. Vitamin D status var imidlertid nærmere det optimale hos fiskegruppen enn kontrollgruppen. Kontrollgruppen fikk dårligere søvn i løpet av vinterhalvåret, mens dette ikke var tilfellet for gruppen som spiste fisk.

Trøtt av laks

I testen som ble utført etter intervensjonen, korrelerte vitamin D status positivt med daglig funksjonsevne og søvnkvalitet, mens høy hjerterytme korrelerte negativt med  innsovning og positivt med daglig funksjonsevne.

Forskerne konkluderer med at konsum av fisk synes å ha en positiv innvirkning på søvn generelt og på daglig funksjonsevne, noe som kan være relatert til vitamin D status og hjerterytme.

Kilde

Hansen AL, Dahl L, Olson G, Thornton D, Graff IE, Frøyland L, et al. Fish consumption, sleep, daily functioning, and heart rate variability. J Clin Sleep Med. 2014 May 15;10(5):567-75.

One thought on “Fisk for bedre søvn”

Legg inn en kommentar