Frisklivsresept noe for deg?

Frisklivsresept er et lavterskeltilbud som skal være en hjelp til deg over 18 år som har, eller står i fare for å utvikle livsstilssykdommer som for eksempel diabetes type 2, hjerte- og karsykdom eller lignende.

Hva får du gjennom frisklivsresepten?

Du får gratis individuell veiledning i inntil 12 måneder. Først en kartleggingssamtale og deretter veiledning tilpasset deg innen områder som kosthold, fysisk aktivitet og snus/røykeslutt.

Hvor kan jeg få frisklivsresept?

Lege, NAV eller annet helsepersonell kan skrive ut frisklivsresept til deg, men du kan også ta kontakt med frisklivssentralen på eget initiativ.

Mer enn halvparten av Norges kommuner har etablert frisklivssentraler, hvor du kan «løse inn» frisklivsresepten, men det er litt forskjellig praksis i de ulike kommunene. Enkelte kommuner godtar kun frisklivsresept skrevet ut av lege mens i andre kommuner kan du ta direkte kontakt med frisklivssentralen hvorpå de tar en vurdering av behovet ditt.

Føler du selv at du har et behov er det like greit å kontakte frisklivssentralen du tilhører og spørre hvordan du skal gå frem.

Besøk helsenorge sine nettsider for mer utfyllende informasjon.

Disse kommunene har frisklivssentraler.

Legg inn en kommentar