Melk øker risiko for benskjørhet

Høyt melkeinntak kan gi tidligere død

Svenske forskere setter spørsmålstegn ved de offisielle rådene om å drikke melk for å forebygge benbrudd. En ny studie viser nå at den opplyste og vedtatte sannheten kanskje ikke er så sann som vi har trodd. I tillegg til ikke å beskytte mot benbrudd,  så man i studien at risikoen for å dø tidlig økte drastisk.  

Vi rådes til

Å drikke melk daglig. Gjerne to tre glass om dagen blir promotert som sunt og forebyggende mot benskjørhet og brudd. Vi vet alle at melk inneholder mange nyttige næringsstoffer, deriblant kalsium, fosfor og vitamin D (ekstra lettmelk) som er viktige for skjelettet vårt.

Ikke et godt råd?

Nå har imidlertid svenske forskere studert over 100.000 menn og kvinner fra tre ulike fylker i Sverige over en rekke år og funnet at det kanskje ikke er så bra for benhelsen som først antatt.

Flere har undret seg over hvorfor vi har så høy forekomst av benbrudd, samtidig som vi er det mest melkedrikkende folkeslaget i verden.

Kanskje vi er ett skritt nærmere løsningen nå. Sammenhengen har nemlig verken å gjøre med kalsium eller vitamin D, men sukkerarten galaktose som nesten utelukkende finnes i melk.

Laktose = Glukose + Galaktose

Melk er hovedkilden til galaktose i kostholdet vårt. Det finnes små mengder av galaktose i korn, frukt og grønnsaker også, men mengdene er ubetydelige sammenlignet med hva vi får fra melk.

Melkesukkeret (laktosen) består av, ikke bare galaktose, men også glukose. Disse to sukkerartene er bundet sammen og må først spaltes for å kunne tas opp i kroppen. Denne spaltingen er avhengig av enzymet laktase som sitter i børstesømmen i tynntarmen.

Mutante melkedrikkere

Det normale i størstedelen av verdens befolkning er at man mangler dette enzymet og dermed ikke tåler å drikke noe særlig melk etter spedbarnsalder. Hos mange nordeuropeere har det derimot vært en mutasjon av laktasegenet som gjør at vi fortsetter å ha enzymet hele livet. Ergo drikker vi mer melk i nord, noe som også er anbefalt.

Nå viser det seg imidlertid at vi mutante melkedrikkere ikke har så godt av alt melkesukkeret.

Dyreforsøk kan ikke overføres til mennesker, men allikevel..

Ulike dyrestudier de svenske forskerne refererer til har vist at galaktose fører til for tidlig aldring, forkortet livsløp som følge av oksidativt stress, kronisk inflammasjon, nevrodegenerasjon (tap av celler/nerveceller), dårligere immunforsvar og endringer i gen transkripsjon.

Dosene galaktose gitt i dyrestudiene tilsvarer ett til to glass (5-10 gram galaktose) melk for mennesker.

Den svenske studien

Melkeinntak ble undersøkt separat fra ost og fermenterte meieriprodukter som surmelk og yoghurt, da disse mangler eller inneholder svært lite melkesukker.

I observasjonsstudien analyserte man melkeinntak i sammenheng med risiko for død og benbrudd hos 45.000 menn i alderen 45-79 år og over 60.000 kvinner i alderen 39-74 år.

Av disse ble et mindre utvalg valgt ut for å studere biologiske markører for oksidativt stress og inflammasjon (betennelse) i relasjon til melkeinntaket.

Resultatene overrasker

Melkeinntak og risiko for død og benbrudd

Hos kvinner som drakk 3 glass melk eller mer fant man 93 % høyere risiko for død av hjerte- og karsykdom og kreft, 16 % høyere risiko for benbrudd, samlet sett og 60 % høyere risiko for lårhalsbrudd.

For hvert glass melk som ble drukket fant man en 15 % høyere risiko for død, med noe høyere risiko for død av hjerte- og karsykdom enn kreft.

Hos menn som drakk 3 glass melk eller mer fant man en 10 % økt risiko for død av hjerte- og karsykdom sammenlignet med de som drakk mindre enn ett glass om dagen.

Man fant ingen reduksjon i benbrudd hos menn som drakk mer melk.

Melkeinntak, oksidativt stress og betennelser

Et høyere melkeinntak økte i tillegg markører for oksidativt stress hos begge kjønn samt betennelse hos menn.

Fermenterte melkeprodukter bra for kvinner

I motsetning til melk så man at de andre meieriproduktene (ost og fermenterte melkeprodukter) ga lavere dødelighet og færre benbrudd hos kvinner. For hver porsjon ble frekvensen av dødelighet og lårhalsbrudd redusert med 10-15 prosent. Risikoreduksjonen hos menn var derimot beskjeden eller ikke-eksisterende.

Ta det med en klype salt, foreløpig..

Siden dette var en observasjonsstudie påpeker forskerne at man må være forsiktige i tolkningen av resultatene. Det trengs flere studier på emnet før man kan trekke noen konklusjoner.

Allikevel er dette oppsiktsvekkende og interessante funn, spesielt med tanke på at vi, som den store melkedrikkernasjonen vi er, ligger i verdenstoppen når det gjelder benbrudd.

Et godt tips kan uansett være å bruke mer syrnede melkeprodukter i hverdagen. Da får du mindre sukker og samtidig gode bakterier for en sunn tarmflora.

Kilde

Michaëlsson K, Wolk A, Langenskiöld S, Basu S, Warensjö Lemming E, Melhus H, Byberg L. Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men: cohort studies. BMJ. 2014 Oct 28;349:g6015.

Legg inn en kommentar