Irritabel tarm syndrom (IBS) og kosthold

I motsetning til inflammatorisk tarmsykdom (IBD), er irritabel tarm syndrom (IBS) ikke regnet som en sykdom, men en tilstand.

IBS rammer ca. 11 % globalt sett og kan oppstå i alle aldre, men hyppigere i ung alder og hyppigere hos kvinner enn menn (1). IBS er en kronisk, funksjonell lidelse, hvor man ikke finner noen fysisk årsak til plagene. Ved undersøkelse vil man altså ikke finne tegn til betennelse eller andre sykelige forandringer i tarmslimhinnene.

Personer med IBS kan ha en endret tarmflora (2). Tarmens motilitet (bevegelse) kan også være endret og symptomene kan blant annet utløses av fysisk og emosjonelt stress (3).

Ca. 10 % av IBS tilfellene utløses av en mage/tarm-infeksjon (4). Dette kalles postinfeksiøs IBS (PI-IBS). Et eksempel på dette er Giardia lamblia epidemien i Bergen i 2004, hvor 46,1 % av de smittede i ettertid utviklet IBS symptomer.

Symptomer på IBS

 • Diaré, forstoppelse eller vekslende
 • Magesmerter
 • Luftplager/oppblåst mage/rumling
 • Plutselig avføringstrang
 • Følelse av ufullstendig tømning
 • Smertene lindres ofte etter luftavgang eller toalettbesøk
 • Slim i avføring
 • Symptomer kan komme å gå

Eksklusjonsdiagnose

Det er viktig å merke seg at symptomer som blod i avføringen eller vekttap ikke er forbundet med IBS, men kan være tegn på mer alvorlige lidelser. Diagnosen IBS stilles først etter at man er utredet og har ekskludert organiske sykdommer som cøliaki, kolorektalkreft, Morbus Crohn og Ulcerøs Colitt. Diagnosen stilles på bakgrunn av bestemte kriterier.

Ulike typer IBS

Det finnes 4 ulike undertyper av IBS (5). De er listet opp i rekkefølge etter forekomst:

 • IBS-D (Diarrhea)
  • Løs eller vandig diaré minst 25 % av tiden
  • Forstoppelse eller hard avføring under 25 % av tiden
 • IBS-U (Unsubtyped)
  • Løs eller vandig diaré under 25 % av tiden
  • Forstoppelse eller hard avføring under 25 % av tiden
 • IBS-C (Constipation)
  • Forstoppelse eller hard avføring minst 25 % av tiden
  • Løs eller vandig diaré under 25 % av tiden
 • IBS-M (Mixed)
  • Løs eller vandig diaré minst 25 % av tiden
  • Forstoppelse eller hard avføring minst 25 % av tiden

Råd som lindrer symptomene

Det finnes ingen kur for IBS og behandling er tradisjonelt rettet mot symptomlindring.  Både lav-FODMAP dietten, bruk av probiotika (melkesyrebakterier) og peppermynteolje har vist god effekt på IBS symptomer (2, 6-12).

Lav-FODMAP dietten (low-FODMAP diet)

Hva er FODMAP

FODMAP står for Fermenterbare Oligosakkarider, Disakkarider, Monosakkarider og Polyoler, en fellesbetegnelse for ulike karbohydrater som er tungt fordøyelige og kan skape symptomer fra tarmen.

Hva skjer når vi spiser FODMAP

FODMAP karbohydratene er osmotiske (trekker vann inn i tarmen) og blir ikke så lett fordøyd og absorbert. Det ekstra vannet utvider tarmen og kan føre til diaré. Overskudd av FODMAP karbohydrater brytes ned (fermenteres) av tykktarmsbakteriene og det dannes da gasser av hydrogen og metan som i likhet med vannet, utvider tarmen. Hos noen resulterer dette i forstoppelse.

FODMAP og IBS

Det viser seg at personer med IBS er mer følsomme for strekk og utvidelse av tarmen og dermed lettere får smerter som følge av inntak av FODMAP. Er man sensitiv for disse karbohydratene vil man kunne få symptomer som oppblåsthet, luftavgang, magesmerter/kramper og diaré eller forstoppelse.

Lav-FODMAP dietten anbefales av Helsedirektoratet

Lav-FODMAP dietten ekskluderer i stor grad karbohydratene som fører til økt gassdannelse og har vist god effekt hos personer med IBS. Det finnes nå så mye overbevisende forskning på området, at denne dietten anbefales av Helsedirektoratet som symptombehandling ved IBS.

Gjennomføring av dietten

Denne dietten krever at du holder deg unna veldig mange matvarer de første 6-8 ukene. Ønsker du å sette i gang uten veiledning vil jeg anbefale deg å laste ned applikasjonen; The Monash University Low FODMAP diet. Den koster 70 kr, men det er den absolutt verdt, da den til en hver tid er oppdatert med hensyn til matvarer og mengder du kan spise.

Probiotika

Probiotika er et annet ord for melkesyrebakterier. I tykktarmen har vi milliarder av bakterier som danner melkesyre og gass ved nedbrytning av karbohydrater. Det er i studier vist at tilskudd av probiotika har effekt på symptomer ved IBS, men noe uklarhet rundt hvilke bakteriestammer som gir den beste effekten (2, 8). En studie fra 2012 viste at 4 ukers tilskudd av Lactobacillus plantarum 299v ga meget god symptomlindring hos 78,1 % av deltakerne i studien (9). Tilskuddet viste spesielt god effekt på magesmerter og oppblåsthet.

Ønsker man å forsøke et probiotisk tilskudd, bør det brukes i minst 4 uker og i den dose som er foreskrevet på pakningen. Et svensk tilskudd som selges i Norge under navnet PROBI:MAGE inneholder Lactobacillus plantarum 299v og kan dermed anbefales å prøves basert på ovennevnte studie.

Peppermynteolje

Peppermynteolje er vist å virke avslappende på glatt muskulatur i tarmen og kan dermed virke smertelindrende ved IBS. Vanlig terapeutisk dose for voksne er 0,2-0,4 ml, inntatt 3 ganger daglig i kapselform (10).

Flere studier viser at peppermynteolje har symptomlindrende effekt ved IBS, men enkelte kan oppleve bivirkninger som halsbrann, kvalme og brennende følelse rundt analåpningen. (11-12).

Personer med galleveissykdom bør ikke bruke peppermynteolje og personer med reflukssykdom (syre som lekker opp til spiserøret) anbefales å være forsiktig med bruk. Peppermyntete er et tryggere alternativ hos disse.

Bruker du medisiner, bør du alltid rådføre deg med legen din før du begynner med tilskudd av noe slag.

Kilder

 1. Canavan C, West J, Card T. The epidemiology of irritable bowel syndrome. Clin Epidemiol. 2014 Feb 4;6:71-80.
 2. Brenner DM, Moeller MJ, Chey WD, Schoenfeld PS. The utility of probiotics in the treatment of irritable bowel syndrome: a systematic review. Am J Gastroenterol. 2009 Apr;104(4):1033-49.
 3. Snyder N. Irritable Bowel Syndrome [Internett]. London: BMJ Publishing Group Ltd. 2013 [hentet 2013-03-03]. Tilgjengelig fra: http://bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/122/basics/aetiology.html
 4. Valeur J, Berstad A. Irritabel tarm-syndrom – et mikrobielt perspektiv. Tidsskr Nor Legeforen. 2013; 133:2276 – 8.
 5. Yao X, Yang YS, Cui LH, Zhao KB, Zhang ZH, Peng LH, et al. Subtypes of irritable bowel syndrome on Rome III criteria: a multicenter study. J Gastroenterol Hepatol. 2012 Apr;27(4):760-5.
 6. Gibson PR, Sheperd SJ. Evidence-based dietary management of functional gastrointestinal symptoms: The FODMAP approach. J Gastroenterol Hepatol. 2010 Feb;25(2):252-8.
 7. Halmos EP, Power VA, Sheperd SJ, Gibson PR, Muir JG. A diet low in FODMAPs reduces symptoms of irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 2014 Jan;146(1):67-75.
 8. Moayyedi P, Ford AC, Talley NJ, Cremonini F, Foxx-Orenstein AE, Brandt LJ, et al. The efficacy of probiotics in the treatment of irritable bowel syndrome: a systematic review. Gut. 2010 Mar;59(3):325-32. doi: 10.1136/gut.2008.167270. Epub  2008 Dec 17.
 9. Ducrotte P, Sawant P, Jayanthi V. Clinical trial: Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) improves symptoms of irritable bowel syndrome. World J Gastroenterol. 2012 Aug 14;18(30):4012-8.
 10. Kligler B, Chaudhary S. Peppermint Oil. Am Fam Physician. 2007 Apr 1;75(7):1027-1030.
 11. Suares NC, Ford AC. Diagnosis and treatment of irritable bowel syndrome. Discov Med. 2011 May;11(60):425-33.
 12. Ford AC, Talley NJ, Spiegel BM, Foxx-Orenstein AE, Schiller L, Quigley EM, et al. Effect of fibre, antispasmodics, and peppermint oil in the treatment of irritable bowel syndrome; systematic review and meta-analysis. BMJ. 2008 Nov 13;337:a2313.

2 thoughts on “Irritabel tarm syndrom (IBS) og kosthold”

Legg inn en kommentar