middelhavsdiett

Middelhavskostholdet bremser aldring

Grønnsaker, frukt og bær, fisk, belgvekster, nøtter og olivenolje og ja, et glass vin til måltidet. Middelhavskostholdet har lenge blitt anbefalt som den optimale løsningen for å bevare hjertehelsen. Nå antyder forskere at kostholdet kan bidra til å forsinke aldringsprosessen også.

Studien, som ble publisert i BMJ for to dager siden, har funnet at middelhavsdietten er assosiert med lengre telomerlengde, som anses å være en markør for langsommere aldring (1).

Telomer. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com
Telomer. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com

I en artikkel fra Bioteknologirådets tidsskrift GENialt forklarer Ole Johan Borge på en lettfattelig måte hva en telomer er (2):

«På enden av kromosomene finnes det DNA-sekvenser som kalles telomerer. Telomerene kan sammenlignes med de forsterkede endene på skolisser som sørger for at lissene ikke fliser seg opp og blir ødelagt. Telomerene blir kortere for hver celledeling og kan sammenlignes med et klippekort, der det tas ett klipp for hver celledeling. Når kortet er tomt, vil cellen dø.»

Telomerene forkortes naturlig ettersom vi blir eldre (1). Forkortede telomerer er derfor assosiert med redusert levealder og økt utvikling av aldersrelaterte kroniske sykdommer.

Ifølge bakgrunnsinformasjon i studien antyder tidligere forskning at følgende middelhavskosthold kan øke sannsynligheten for sunn aldring og redusere blant annet total dødelighet og hjerte- og karsykdom:

  • Høyt inntak av grønnsaker, frukt, nøtter, belgfrukter og uraffinert korn
  • Høyt inntak av olivenolje, men lavt inntak av mettet fett
  • moderat høyt inntak av fisk
  • Lavt inntak av meieriprodukter, kjøtt og fjærfe
  • Regelmessig men moderat inntak av alkohol (vin til måltider)
Grønnsaker olivenolje
Middelhavskosthold = lengre telomerer? Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com

I tillegg til oksidativt stress og inflammasjon har livsstilsfaktorer som overvekt og inntak av sukkerholdig drikke vært knyttet til kortere telomerer enn gjennomsnittet. Viktige komponenter i middelhavskostholdet som frukt, nøtter og grønnsaker, er kjent for å ha anti-inflammatorisk og antioksidant virkning, noe som tyder på at de kan påvirke telomerlengden på en positiv måte.

Middelhavskosthold signifikant assosiert med lengre telomerer

Forskerne, ledet av Immaculata de Vivo fra Brigham and Womens Hospital og Harvard Medical School, benyttet data fra Nurses Health Study for å undersøke om det var en sammenheng mellom å spise middelhavskosthold og lengre telomerlengde.

Det var 4676 deltakere i studien, alle friske kvinner mellom 42 og 70 år som fullførte detaljerte spørreskjemaer om kosthold. Det ble tatt blodprøve av alle for å fastsette hver enkelt individs telomerlengde.

Hver deltakers kosthold ble rangert fra 0-9 etter hvor nærliggende deres kosthold var middelhavskostholdet. Forskerne justerte resultatene for andre potensielle konfunderende faktorer, som for eksempel høy BMI og røyking.

Interessante funn

Jo mer tilnærmet middelhavskostholdet deltakerne spiste jo lengre var telomerene. Disse funnene var signifikante og viste at en endring i ett punkt langs skalaen fra 0-9 korresponderte med telomerlengde tilsvarende 1,5 års aldring i snitt.

Middelhavsdiett rødvin
Rødvin i moderate mengder hører med i middelhavskostholdet. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com

En endring på tre punkter korresponderte da med 4,5 års forskjell i aldring, en aldersforskjell man også ser ved å sammenligne røykere med ikke røykere, kvinner i høy aktivitet med kvinner i lav aktivitet og kvinner med høy fobisk angst med kvinner med lav fobisk angst.

Det som også er viktig å merke seg er at ingen enkeltkomponenter i dietten ble funnet å ha assosiasjon med telomerlengde, noe som understreker viktigheten av å undersøke hele kostholdet fremfor enkeltmatvarer i forhold til helse.

Mer forskning nødvendig

Denne studien var en populasjonsbasert tverrsnittstudie og har sine begrensninger. Man så bare på telomerlengden på ett tidspunkt og kun europeiske kvinner ble studert. Ideelt sett ville forskerne målt telomerlengden flere ganger og studert ulike etniske grupper i en prospektiv studie.

Allikevel, med de kunnskapene man allerede besitter om middelhavskostholdets effekter på helse, er dette funn som fortjener oppmerksomhet og videre forskning.

Kilder

  1. Crous-Bou M, Fung TT, Prescott J, Julin B, Du M, Sun Q, et al. Mediterranean diet and telomere length in Nurses’ Health Study: population based cohort study. BMJ. 2014 Dec 2;349:g6674.
  2. Bioteknologirådet. Borge OJ. Nobelpris til oppdagelsen av telomerer og enzymet telomerase. GENialt nr. 3, 2009.

 

 

Legg inn en kommentar