Extra Virgin olivenolje

På tide å smøre hjertet?

Middelhavsdiett med tilskudd av olivenolje kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer og dødsrisiko hos eldre med høy kardiovaskulær risiko.

Middelhavskosthold i et nøtteskall

Oivenolje og grønnsaker
Illustrasjonsfoto: Olivenolje og grønnsaker er en viktig del av middelhavskostholdet (Shutterstock.com).

I det tradisjonelle middelhavskostholdet har man et høyt inntak av olivenolje, frukt, nøtter, grønnsaker og korn (1). Et moderat inntak av fisk og fugl og et lavt inntak av melkeprodukter, rødt kjøtt, prosessert kjøtt og søtsaker. Vin drikkes i moderate mengder sammen med måltider.

Olivenolje er mer enn fett

Olivenolje som er en viktig del av middelhavskostholdet er også den største kilden til fett, spesielt enumettet fett. Vi vet fra før av at det er knyttet helsefordeler til å bytte ut en del av det mettede fettet med enumettet fett. I tillegg til fettet, inneholder olivenoljen også bioaktive stoffer og antioksidanter som polyfenoler, fytosteroler og vitamin E som er viktig for helsen.

Extra Virgin olivenolje er ekstra bra

Det er spesielt Extra Virgin olivenolje som er gunstig. Denne oljen er renere og behandlet mer skånsomt enn raffinert olivenolje. Extra Virgin olivenolje inneholder derfor langt mer av de bioaktive stoffene og antioksidantene enn den raffinerte olivenoljen (2).

Olivenolje og hjertehelse

PREDIMED studien er en stor randomisert studie utført i Spania (3). I studien ønsket man å teste ut om et middelhavskosthold kunne benyttes som primærforebygging av hjerte- og karsykdom. I tillegg ønsket forskerne å følge personer med høy risiko for hjerte- og karsykdommer over flere år. Totalt 7447 menn i alderen 55-80 år og kvinner i alderen 60-80 år uten hjerte- og karsykdom, men med høy risiko for å utvikle dette deltok i studien (2). Høy risiko ble definert som enten diagnostisert diabetes type 2 eller minst tre av de følgende risikofaktorene: røyking, høyt blodtrykk, høy LDL, lav HDL, overvekt eller fedme, eller en familiehistorie med hjerte- og karsykdom. Deltakerne ble delt i tre grupper hvor en gruppe spiste middelhavskosthold med tilskudd av olivenolje, en gruppe spiste middelhavskosthold med tilskudd av nøtter og kontrollgruppen spiste et lavfett kosthold. Kvinner og menn som daglig spiste henholdsvis mindre enn 500 og 800 kilokalorier eller mer enn 3500 og 4000 kilokalorier ble ekskludert fra studien (2). Totalt 7216 personer mellom 55 og 80 år ble så inkludert i analysen.

Resultater

Gjennomsnittlig oppfølging var 4,8 år og i dette tidsrommet ble 277 personer rammet av ulike kardiovaskulære hendelser mens 323  personer døde. Studien viste at de som hadde høyest inntak av olivenolje ved start av studien (baseline) hadde hele 48 % redusert risiko for død av hjertesykdom. For hver 10 grams (1 spiseskje) økning i inntak av Extra Virgin olivenolje , sank risikoen for kardiovaskulære sykdommer og død med henholdsvis 10 % og 7 %. For hver 10 grams økning i inntak av olivenolje totalt sett (Extra Virgin + vanlig), sank risikoen for kardiovaskulære sykdommer med 16 %.

Andre positive effekter

Forskerne har også sett at Extra Virgin olivenolje som tilskudd til en middelhavsdiett har spesifikke effekter som bedret fettprofil (i blodet), insulinsensitivitet, glykemisk kontroll og senket blodtrykk (2). I tillegg lavere risiko for utvikling av diabetes. Alle disse er risikofaktorer for å utvikle hjerte- og karsykdommer.

Konklusjon

Forskerne konkluderer med at høyere inntak av olivenolje totalt sett, men spesielt Extra Virgin olivenolje er assosiert med redusert risiko for kardiovaskulære sykdommer og død som følge av dette, hos eldre mennesker med høy risiko for hjerte- og karsykdom i en middelhavsbefolkning (2). Kilder

  1. Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, Covas MI, Corella D, Arós F, et al. Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet. N Engl J Med. 2013 Apr 4;368(14):1279-90.
  2. Guasch-Ferré M, Hu FB, Martinez-Gonzalez MA, Fitó M, Bulló M, Estruch R, et al. Olive oil intake and risk of cardiovascular disease and mortality in the PREDIMED Study. BMC Med. 2014 May 13;12:78.
  3. Martinez-Gonzalez MA, Corella D, Salas-Salvadó J, Ros E, Covas MI, Fiol M, et al. Cohort profile: design and methods of the PREDIMED study. Int J Epidemiol. 2012 Apr;41(2):377-85.

Legg inn en kommentar