Spis fisken din

Vitenskapskomiteen for mattrygghet, VKM, har etter oppdrag for mattilsynet gjort en ny nytte- og risikovurdering av å spise fisk. I følge rapporten som ble publisert i dag, er det trygt å være storspiser av fisk til tross for innhold av miljøgifter.

VKM konkluderer med at det er godt bevist at fisk beskytter mot hjerte- og karsykdom. De påpeker også at de som spiser lite fisk, altså mindre enn ett fiskemåltid pr uke, kan gå glipp av helsefordelene fra fiskens næringsstoffer. Det er spesielt omega 3 fettsyrer, vitamin D, jod og selen fisken bidrar mye med.

Samtidig påpeker de at fiskefôret i dag inneholder mindre av miljøgiftene dioksiner, PCB og kvikksølv enn i 2006, da den forrige rapporten forelå. Innholdet i oppdrettsfisk inneholder derfor mindre miljøgifter enn fet villfisk.

VKM konkluderer med at man kan spise over 1 kilo oppdrettsfisk eller noe mindre makrell i uken, uten å få i seg for mye av miljøgiftene.

Kilde

VKM. Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold.

Legg inn en kommentar