Alkohol har masse kalorier

Alkoholforbrenning

For friske personer innebærer små mengder alkohol normalt liten risiko for skade. Større mengder er derimot uheldig med tanke på rus, økt risiko for uhell, skader og ulykker. Det er også viktig å være klar over at effekten av mange legemidler kan påvirkes av alkoholinntak.

Hva er alkohol?

Alkohol (etanol/etylalkohol/sprit) er en fargeløs, flyktig og vannløselig væske som normalt fremstilles ved gjæring av sukkerarter fra frukt, korn, poteter, honning eller melasse.

Kilokalorier i alkohol

1 gram alkohol gir 7 kilokalorier, altså nesten like mye som fett. Selv om alkohol gir energi i likhet med de energigivende næringsstoffene karbohydrat, protein og fett kaller vi det allikevel ikke et næringsstoff, da alkohol ikke er noe som er nødvendig for oss.

Absorpsjon og promille

I motsetning til karbohydrater, proteiner og fett som alle tas opp i tynntarm, trenger ikke alkoholen å komme lenger enn til magesekken før den begynner å absorberes. Allikevel er det tynntarmen som står for mesteparten av absorpsjonen, ca. 80-90 %.

Opp til ca. 30 % av den inntatte alkoholmengden kan forbrenne i magesekken før den rekker å bli tatt opp i blodet. Dette skyldes enzymet ADH som finnes i magesekken. Blir alkoholen liggende en stund i magesekken vil mer forbrennes her og mindre absorberes til blodet.

Mat forsinker opptaket

Siden magesekkens tømning forsinkes når vi spiser, vil alkohol inntatt sammen med mat bli liggende lenger i magesekken enn ved faste og dermed kunne gi en lavere promille. Menn har normalt flere av disse enzymene i sin magesekk og dette er en av grunnene til at menn ofte «tåler» mer alkohol enn kvinner.

Ved faste vil mesteparten av alkoholen være absorbert fra fordøyelsessystemet 30–90 minutter etter avsluttet inntak, mens det kan gå opptil 3 timer når alkoholen drikkes samtidig med matinntak. Når all alkoholen er absorbert når man toppkonsentrasjonen av promille.

Forbrenning

Halvliter pils
1 halvliter øl tilsvarer 1,5 enheter alkohol. Foto: shutterstock.com

All alkohol som absorberes, forbrennes i leveren. Her omdannes alkohol først til det giftige kjemikalet acetaledehyd som videre omdannes til harmløs eddiksyre. Forbrenningen har en konstant hastighet og reduseres med 0,12-0,18 ‰ pr time hos både kvinner og menn, med en gjennomsnittlig forbrenning på 0,15 ‰ pr time. Dette tilsvarer forbrenning av en standard enhet på 1,5-2 timer.

Uansett om du drikker en enhet, pils (33 cl), vin (12 cl) eller brennevin (4 cl) vil det gi omtrentlig 12 gram alkohol som regnes som standard enhet.

Kvinner får høyere promille

For en gjennomsnittlig kvinne vil promillen ofte være høyere enn hos gjennomsnittsmannen selv om de har drukket like mye. Dette skyldes flere ting. Som nevnt over har menn mer av enzymet ADH i magesekken. I tillegg er kvinnens vekt er ofte lavere samt at kvinner normalt har en høyere prosentandel fett og lavere vanninnhold i kroppen enn menn. Siden alkoholen fordeler seg i vannholdig vev, skal det mindre til før promillen går opp.

Ønsker du å finne ut av promillen din og hvor lang tid det omtrentlig tar å forbrenne det du har drukket kan du sjekke promillekalkulatoren på promille.no.

Asian flush syndrome

Enkelte mennesker mangler enzymet som omdanner acetaldehyd til eddiksyre. Dette medfører en rask opphopning av acetaldehyd i blodet ved inntak av alkohol.

Siden acetaldehyd er en giftig forbindelse gir dette svært ubehagelige virkninger på kroppen. Blodårene utvides slik at man blir rød i huden, hjerterytmen øker og man blir svimmel. Man kan også få vondt i hodet og kaste opp.

Denne genvarianten er mest vanlig i de øst asiatiske landene Japan, Kina og Korea hvor omtrent 36 % mangler enzymet. På verdensbasis er det ca. 8 % som har denne genvarianten.

Risikoen for spiserørskreft som er en av de dødeligste kreftsykdommene, øker ved inntak av alkohol i seg selv, men ved Asian flush syndrome øker risikoen betraktelig, selv ved lavt inntak.

Kilder

  1. Fakta om alkohol. I Folkehelseinstituttet. Hentet 22. juni 2015 fra http://www.fhi.no/artikler/?id=42834
  2. Mørland J. (2009, 13. februar). Alkohol. I Store medisinske leksikon. Hentet 22. juni 2015 fra https://sml.snl.no/alkohol
  3. Brooks PJ, Enoch MA, Goldman D, Li TK, Yokoyama A. The alcohol flushing response: an unrecognized risk factor for esophageal cancer from alcohol consumption. PLoS Med. 2009 Mar 24;6(3):e50. doi: 10.1371/journal.pmed.1000050.

Legg inn en kommentar