Selen

Grunnstoffet selen ble oppdaget i 1818 og tilhører de essensielle sporstoffene.

Selen finnes i mange former og det er meget store geografiske variasjoner i innhold av selen i jordsmonnet. Norge har generelt lite selen i jordsmonnet og korn dyrket i Norge er derfor selenfattig sammenlignet med korn fra eksempelvis USA og Canada.

Selen finnes i nær alle kroppens celler og inngår i proteiner i likhet med svovel. De høyeste konsentrasjonene finnes i kroppens blodplater, skjoldbruskkjertel, lever og nyrer.

Funksjoner

Selen spiller en viktig rolle for skjoldbruskkjertelens funksjon, for god sædkvalitet og ikke minst for immunforsvaret vårt da selen er en potent antioksidant (1). Studier har også vist at sporstoffet er viktig for beskyttelse mot giftstoffene kadmium, kvikksølv, arsen og tallium.

Kilder i kosten

Fisk, skalldyr, egg og paranøtter har det høyeste innholdet av selen. Et par paranøtter om dagen er faktisk nok til å dekke dagsbehovet. Som nevnt over er jordsmonnet i Norge selenfattig sammenlignet med mange andre land. Tidligere fikk vi rikelig med selen fra brød og kornvarer, da vi importerte mye fra bl.a. USA og Canada, men etter som landet vårt har blitt mer og mer selvforsynt med korn er dette ikke lenger en like god kilde.

Selenmangel

Selenmangel er sjelden i Norge, men behovet for selen øker i forbindelse med røyking, høyt alkoholinntak (alkoholisme), ved forurensning og tungmetallbelastning.

Kan vi få for mye selen?

Ja, høye doser selen er giftig og øvre tillatte grense er av NNR 2004 satt til 300 mikrogram pr dag. Selenforgiftning ses sjelden hos mennesker, men kan naturligvis forekomme ved ekstreme doser fra kosttilskudd. Akutt selenforgiftning gir symptomer som oppkast, kramper, uro og feber. Kronisk forgiftning som skyldes langvarig høyt inntak kan gi hårtap, negleforandringer, nerveskader, karakteristisk hvitløkslukt, anemi, depresjon, lever- og nyreskader.

Anbefaling

Daglig anbefalt inntak forvoksne kvinner og menn er henholdsvis 50 og 60 µg (mikrogram).

Kilder

  1. Sogn T. (2009). Selen er viktig for vår helse. Institutt for plante- og miljøvitenskap. Hentet fra:  http://www.umb.no/ipm/artikkel/selen-er-viktig-for-var-helse

Friskere med mat