Sink

Sink hører til sporstoffene og er viktig for blant annet huden og immunforsvaret vårt. Vi har ca. 2 gram sink i kroppen hvor rundt 70 % finnes i muskler og 30 % i benvevet. En ørliten andel finnes i plasma.

Funksjoner

Sink har veldig mange viktige funksjoner i kroppen. Blant annet har sink betydning for proteinsyntese, sårtilheling, for transport av karbondioksid (CO2), for stabilisering av cellemembraner, for nattsyn, smak og appetitt. Sink har innvirkning på produksjon, lagring og sekresjon av blant annet veksthormoner og testosteron og er således viktig for vekst og utvikling. Sporstoffet fungerer dessuten som antioksidant og er dermed viktig for generelt immunforsvar.

Kilder i kosten

Gode kilder, er animalske matvarer som storfekjøtt og ost. Erter, bønner og linser er også greie kilder i tillegg til korn og grovt mel. Fytinsyre fra kornet hemmer imidlertid opptaket, slik at vi ikke klarer å nyttiggjøre oss alt innholdet fra disse kildene.

Sinkmangel

Mangel kan ses ved lavt matinntak, hos kroniske alkoholikere og ved tarmlidelser som hemmer absorpsjon. Nedsatt sårtilheling, nedsatt smaksans, dårlig appetitt, nedsatt immunforsvar og nattblindhet kan alle være symptomer på sinkmangel.

Kan man få for mye sink?

Det er ikke mulig å bli forgiftet av sink gjennom kostholdet, da det kreves ekstreme doser (> 2 gram). Ved doser så lave som 50 mg og oppover har man derimot sett at kobber utkonkurreres, og høyeste anbefalte inntak er derfor satt til 25 mg for voksne.

Anbefaling

Voksne kvinner og menn anbefales et daglig inntak på henholdsvis 7 og 9 mg.

Kilder

Friskere med mat