Vitamin E

Vitamin E hører til blant de fettløselige vitaminene og oppstår i naturen i 8 ulike former. Den mest aktive er α-tokoferol (alfa-tokoferol).

Funksjoner

Hovedfunksjonen til vitamin E er å virke som antioksidant og beskytte fettsyrene som ligger i cellemembranene mot oksidering. E vitaminets funksjon kan påvirkes av våre nivåer og inntak av blant annet selen, kopper, sink, mangan og riboflavin (vitamin B2).

I kroppen dannes stadig vekk frie radikaler, en betegnelse på stoffer som veldig lett reagerer med andre stoffer. De frie radikalene som kroppen utsettes for gjennom blant annet forurensning og røyking, kan gjøre mye skade på cellene og DNAet vårt, som igjen kan gi aldring og sykdom. Vitamin E sin antioksidant-funksjon virker ved å gjøre disse frie radikalene mindre skadelige i kroppen. Vitamin E kan derfor være viktig i bekjempelsen av blant annet:

 • Aldring
 • Artritt
 • Kreft
 • Hjerte/kar sykdommer
 • Diabetes
 • Katarakt (grå stær)
 • Infeksjoner
 • M.m.

Det er viktig å understreke at tilskudd av vitamin E i studier ikke er funnet å ha beskyttende effekt, faktisk er det motsatte bevist i enkelte studier. Tilstrekkelig inntak fra kosten ser derimot ut til å virke heldig for overnevnte punkter. Det anbefales derfor å få vitamin E gjennom mat og naturlige kilder. Kosttilskudd bør kun brukes ved spesielle behov.

Kilder til vitamin E i kosten

Under er det listet opp kilder som gir rikelig og kilder som gir noe vitamin E. Våre matvaner er svært individuelle og det er verdt å merke seg at en kilde som i utgangspunktet ikke gir mye av et vitamin, kan vise seg å være den største kilden hvis det er et næringsemne man spiser mye av. Spiser du mye egg, kan dette være en god kilde til vitamin E. Hvetekimolje som man kanskje ikke spiser like mye av vil være en dårlig kilde til tross for høyt innhold.

Kilder som gir rikelig

 • Tran
 • Hvetekimolje
 • Rapsolje
 • Olivenolje
 • Hasselnøtter
 • Mandler
 • Hvetekim
 • Havrekli

Kilder som gir noe

 • Kornprodukter
 • Frukt og grønnsaker
 • Egg
 • Bønner

Kan jeg få for mye?

Vitamin E er ifølge litteraturen det minst toksiske vitaminet, men det kan i visse situasjoner ha uheldig virkning. Vitamin E i høye doser kan gi økt blødningstendens. Høye doser av vitamin E tilskudd frarådes derfor i kombinasjon med antikoagulerende medisiner som Marevan (Warfarin), da medisinenes effekt vil kunne forsterkes.

Kan jeg få for lite?

Vi får tilstrekkelig vitamin E gjennom kosten og mangler ses sjeldent hos friske, voksne mennesker. Lav status kan man derimot se ved tilstander som:

 • Langvarig fettmalabsorpsjon hos voksne
 • Kronisk diaré
 • Stort alkoholkonsum
 • Cystisk fibrose
 • Tarmkreft
 • Lymfatisk leukemi
 • Leverskader

Anbefalinger

For voksne og eldre kvinner og menn anbefales henholdsvis 8 og 10 α-TE (mg) daglig.

Kilder

Friskere med mat